Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
2629852

 

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM „MIŁOSIERDZIE”

PRZY PARAFII PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W RZESZOWIE

Duszpasterz:  ks. mgr lic. Mieczysław Mleczko

Lider:  Elżbieta Dziedzic


Zobacz więcej na: www.milosierdzie.rzeszow.pl


Wszystko zaczęło się od pragnienia:

Modlił się Jaś, modlił się Staś i modlił się Kuba,

Modliła się Jasia, modliła się Stasia i modliła się Kasia,

A Pan słuchał, słuchał, słuchał,

W Księgę Życia wszystko wdmuchał,

Do kapłana posłał Ele I zrobiło się wesele.

Wnet spotkania nadszedł czas,

No i ogień prędko zgasł,

Bo się okazała heca,

Pan robotę nam dziś zleca,

Na nic skargi, bunty, żale,

Jezus Panem, znikły fale.

Ojciec Pacyfik na Białą przyjechał,

Do Boga Ojca żarliwie wzdychał,

Jezus Panem, więc z ołtarza,

Kogo chce łaskami obdarza.

No i minął miesiąc pierwszy, potem drugi,

Chyba nas Pacyfik lubi,

Znów przyjechał, czy wy wiecie,

O uzdrowienie korale do Maryji plecie.

Nie minęła jeszcze wiosna,

Twarz Jezusa znów radosna,

Na wycieczkę nas zaprosił,

Do Krakowa rychło zgłosił.

„Nowe Życie” zacznij – rzekł I tak prędko czas nam biegł,

Kiedy w kwietniu przyszła pora,

Każdy myśli co za zmora,

Już z Krakowa przyjechali,

Do Rzeszowa zawitali.

A tu Jezus na nas czeka,

Co mu powiesz? – płynie rzeka,

Czas ucieka, życie mija,

Księga Życia się rozwija,

A ty gonisz, biegniesz, leżysz,

Co dziś zrobisz, komu wierzysz?

 

Nasze spotkania mają bardzo szeroką formułę i dzięki temu cechuje je duża różnorodność. W praktyce nie ma dwóch takich samych spotkań. Ich cechą charakterystyczną jest spontaniczność i wolność, oryginalność oraz prostota. Dzieje się tak, ponieważ potrzeby wspólnoty i poszczególnych osób nie są zawsze takie same, a Duch Święty odpowiada na nie zawsze na nowo. Na spotkania przychodzą ludzie w różnym wieku, z różnych środowisk, różnego usposobienia, wykształcenia, pozycji społecznej, a także osoby będące często w odmiennej sytuacji ekonomicznej. Spontanicznie i w całkowitej wolności gromadzimy się po to, aby razem szukać relacji z żywym Bogiem, modlić się, rozwijać duchowo oraz aby podejmować różne formy zaangażowania i służby w Kościele. Oddając chwałę Bogu przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, obdarowujemy i zostajemy obdarowanymi. Świadomie oddając się do dyspozycji Ducha Świętego, otwieramy się na to, że On sam może posłużyć się nami, objawiając swoją moc, chwałę Jezusa i Jego Ojca. Sami także wiele otrzymujemy, bo każde spotkanie jest nową Pięćdziesiątnicą, w czasie- której odnawia się nowe zanurzenie w Duchu Świętym. Każde spotkanie ma nieco inny przebieg, a wszyscy uczestnicy czują się swobodni, wyrażając siebie w śpiewie i modlitwie. Życzliwa obecność innych osób staje się umocnieniem i zaproszeniem do stawania się coraz lepszym uczniem Chrystusa, co prowadzi do ciągłego pogłębiania osobowej więzi z Bogiem.

Nasza wspólnota przeżywa etap, który można porównać do siania ziarna: Słowa Bożego, rozeznawania woli Bożej i wypełniania jej, nawiązywania i rozwijania osobistej  bliskości z Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym, budowania relacji bratersko – siostrzanych ze względu na naszego wspólnego Ojca . Kiedy mamy do czynienia z ziarnem trudno jest powiedzieć, jaki będzie plon. Jednak wierzymy, że jeżeli Bóg, który daje dobre pragnienia, to sam je wypełni i udzieli błogosławieństwa i wzrostu naszej wspólnocie.

Jeśli odpowiada Ci taka forma rozwoju duchowego, dołącz do naszej wspólnoty, razem będziemy wielbić Boga, otrzymasz zachętę, możesz rozwijać przyjaźnie i staniesz się częścią rodziny Chrystusa.

Spotykamy się w każdą środę przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie (Biała).

Menu dodatkowe