Parafia w obiektywie

Wyszukiwanie

Polecamy strony

Pogotowie Duchowe

Licznik

Liczba wyświetleń:
2776629

Rejon 1:

·          ul. Władysława Sikorskiego

·          ul. Białogórska

·          ul. Familijna

·          ul. Rodzinna

·          ul. Majowa

·          ul. Wschodnia

Rejon 2:

·          ul. Świętojańska

·          ul. Malownicza

Rejon 3:

·          ul. Kard. Karola Wojtyły

·          ul. Biesiadna

·          ul. Doliny Strugu

·          ul. Słowiańska

Rejon 4:

·          ul. Miła

Rejon 5:

·          ul. Gościnna (lewa strona)

·          ul. Kornela Makuszyńskiego

·          ul. Czesława Miłosza

·          ul. Jana Brzechwy

·          ul. Jarosława Iwaszkiewicza

·          ul. Marii Kownackiej

·          ul. Bolesława Leśmiana

·          ul. Zastruże

Rok Miłosierdzia

Modlitwa Roku Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen