Parafia w obiektywie

Wyszukiwanie

Polecamy strony

Pogotowie Duchowe

Licznik

Liczba wyświetleń:
2776645

Narzeczeni zgłaszają się do protokołu przedślubnego3 miesiące przed datą ślubu (we środy po Mszy św.)

 

Do kancelarii przynoszą

 

  • Aktualne (ważne przez pół roku od daty wystawienia) świadectwo chrztu
  • Wpis bierzmowania do metryki chrztu lub oddzielne zaświadczenie
  • Dowody osobiste
  • Świadectwo ukończenia nauki religii ze szkoły ponadgimnazialnej
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu katechez przedmałżeńskich  (ewentualnie zaświadczenie ze spotkań w poradnictwie rodzinnym)

 

 

W ciągu trzech miesięcy załatwiają

 

  • Spowiedź      – generalną (jeśli nie była odprawiona )

                                    - przedślubną (przed samym ślubem)

  • Spotkania w poradnictwie rodzinnym (jeśli nie było)
  • Dostarczą zaświadczenie wygłoszenia zapowiedzi (jeśli poza parafią były wygłoszone)
  • Zgodę ks. Biskupa jeśli zachodzą przeszkody, np wieku
  • Zgłoszą się na dwa dodatkowe spotkania w kancelarii parafialnej  w wyznaczonym terminie z wypełnionym formularzem rozmów narzeczonych aby przeprowadzić „egzamin przedślubny” i przygotować liturgię sakramentu małżeństwa

Rok Miłosierdzia

Modlitwa Roku Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen