Parafia w obiektywie

Wyszukiwanie

Polecamy strony

Pogotowie Duchowe

Licznik

Liczba wyświetleń:
2776631

· Sakrament udzielany jest młodzieży należącej do naszej parafii i uczęszczającej do III klasy gimnazjum.

· Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – kandydat do bierzmowania powinien na zewnątrz ukazać tę dojrzałość (jej wyrazem jest choćby uczestnictwo we Mszy świętej).  

· Przygotowanie do tego sakramentu rozpoczyna się w II semestrze kl. II gimnazjum.

 Kandydaci uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniu ogólnym i w spotkaniu w małej grupie.  Teerminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych. 

Obowiązkowo uczestniczą też w rekolekcjach wyjazdowych.

· Kandydaci do bierzmowania prowadzą indeks formacji młodzieży, w którym na bieżąco obowiązkowo uzupełniają oceny półroczne i końcoworoczne z religii.

· Ciągłą formą przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest comiesięczne przystępowanie do sakramentu pokuty (odprawianie pierwszych piątków miesiąca).

· Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup.

Rok Miłosierdzia

Modlitwa Roku Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen