Parafia w obiektywie

Wyszukiwanie

Polecamy strony

Pogotowie Duchowe

Licznik

Liczba wyświetleń:
2776634

CEL STOWARZYSZENIA:      

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

 • dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.
 • REALIZUJĄC TEN CEL:
 • często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili,
 • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.
 • CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

 • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków,
 • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Św. W Polsce odprawiana jest codziennie Msza Św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.
 • ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA:

  I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,

  II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami, św. Józefie - módl się za nami,

  III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

   

   

  Problem śmierci dotyka każdego człowieka, ponieważ umieranie jest nieubłagalną rzeczywistością. Człowiek wiary wie doskonale, że śmierć jest "bramą" do życia wiecznego, na które zasługuje się całym swoim życiem. Spośród osób, które każdego dnia odchodzą z tego świata (ponad 200 tys.), większość - nawet katolików - nie jest należycie przygotowana na tę chwilę. Nic więc dziwnego, że Papież Benedykt XV - zachęcając do włączenia się w dzieło Stowarzyszenia - powie: ...jest to jakby ostatnia deska ratunku dla niejednej zabłąkanej duszy.

  O skutecznej pomocy Matki Bożej Bolesnej dla tych, którzy Jej się oddali w opiekę i zawierzyli swoją ostatnią chwilę życia, świadczą liczne nawrócenia - nawet tych, którzy przez wiele lat żyli z dala od Boga, Jego miłości. Jego przykazań, przebaczenia i łaski.

   

         APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI       
  Górka Klasztorna
  89-310 ŁOBŻENICA
  http://www.ads.msf.opoka.org.pl/

   

   

  Rok Miłosierdzia

  Modlitwa Roku Miłosierdzia

  Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen