Parafia w obiektywie

Wyszukiwanie

Polecamy strony

Pogotowie Duchowe

Licznik

Liczba wyświetleń:
2776640

Pierwszy Krąg Rodzin Ruchu Domowego Kościoła w Rzeszowie - os. Biała powołał w marcu 2005 r.  ks. Jacek Goleń. Patronem  kręgu jest św. Józef Sebastian Pelczar. Pierwszą parą animatorską, która wraz z ks. Jackiem rozpoczęła formację kręgu byli Grażyna i Andrzej Puchała.
 
Do kręgu należą:-  Bożena i Arkadiusz Tuziakowie -  Anna i Józef Jedynakowie -  Barbara i Krzysztof Buczkowie -  Barbara i Zdzisław Mazurowie -  Elżbieta i Aleksander Szalowie. We wrześniu 2014 roku do kręgu dołączyli: Renata i Grzegorz Królowie oraz Anna i Andrzej Rudkowie.

 W roku 2016/17 funkcję pary animatorskiej pełnią: Barbara i Zdzisław Mazurowie. 

Piękniejsza część kręgu

......... część kręgu

Rok Miłosierdzia

Modlitwa Roku Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen