Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
2629843

    Początki parafii sięgają lat 70-tych. Wówczas to proboszcz parafii w Zalesiu ks. kan. Mieczysław Zając rozpoczął w wiosce poszukiwania lokalu z przeznaczeniem na salkę katechetyczną dla dzieci uczęszczających do szkoły w Białej. Część swojego domu ofiarowała na ten cel pani Maria Leś.

    Był to dom drewniany, kryty słomą a pomieszczenia wymagały gruntownego remontu. Dość szybko udało się jednak stworzyć bardzo przytulną salkę katechetyczną, która z czasem zaczęła spełniać jeszcze inne funkcje; tutaj właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zaczęto odprawiać w niej Msze św. dla ludzi starszych i chorych, którym trudno było pójść do kościoła parafialnego w Zalesiu. Później wierni w salce gromadzili się na nabożeństwa majowe i październikowe.

 Sala katechetyczna stała się kościołem. Prace trwały 70 dni, wykonywane były w szybkim tempie pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych  związanych z porą roku i stałej nagonki ze strony sprawujących władzę, którzy chcieli zastraszyć pracowników i mieszkańców wioski. W czasie trwania budowy Msze św. odprawiane były w niedziele i święta. Na głównej ścianie powstającego kościoła powieszono obraz Bożego Miłosierdzia.

    W roku 1975 sprawiono do salki obraz Miłosierdzia Bożego z napisem "Jezu ufam Tobie".
Od samego początku kult Bożego miłosierdzia stał się bardzo żywy, co zaowocowało w przyszłości przyjęciem wezwania kościoła i parafii. Odprawiane coraz częściej Msze św., rodziły myśli o wybudowaniu własnego kościoła. Późną jesienią 1981 roku przystąpiono do remontu salki. Czas był bardzo trudny. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego, ówczesna władza nie wyrażała zgody na budowę świątyni. Dlatego postąpiono tak, jak w wielu innych miejscowościach diecezji. Pozorując remont i rozbudowę przystąpiono do budowy świątyni. Wzmocniono dach, podniesiono go do góry, usunięto ściany, przybudowano przedsionek, na ubitych fundamentach wzniesiono ściany które otynkowano i zamontowano okna.     Myśl o budowie kościoła została podsunięta przez ks. Franciszka Dziedzica. Podjęli ją mieszkańcy wioski: M. Cypryś, W. Krawczyk, i J. Jastrzębski. Propozycję podsunięto ks. proboszczowi Władysławowi Janowskiemu, który ją zaaprobował a nadto nie tylko nadzorował pro- wadzenie robót, ale zlecił je swemu ojcu - Piotrowi, z Domaradza, którego ekipa budowlana miała już na swoim koncie wiele wzniesionych kościołów. Do prac budowlanych bardzo czynnie włączyli się mieszkańcy wioski. W dniu 28 czerwca 1982 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła, którego dokonał ks. bp Ignacy Tokarczuk.

Podczas Mszy św. ogłosił on, że kościół w Białej będzie nosił tytuł Bożego Miłosierdzia, jednocześnie dziękując serdecznie mieszkańcom wioski za wznie- sienie świątyni, która w tych trudnych czasach jest świadectwem ich męstwa i żywej wiary.

 Obsługiwany przez duszpasterzy z Zalesia kościół zaczął tętnić życiem. W grudniu 1982 r. odbyły się prowadzone przez OO. Redemptorystów misje. Ustawiono krzyż misyjny. Cały czas upiększano wnętrze kościoła. Między in. J. Płuchowski, T. Kieraś oraz W. Mazur ufundowali obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

W końcu nadszedł oczekiwany z dawna dzień utworzenia w Białej samodzielnej parafii.
    W dniu 4 lipca 1983 roku na Mszy św. wierni z Białej spotkali się pierwszy raz ze swym proboszczem, którym został mianowany dotychczasowy wikariusz w Malawie - ks. Mieczysław Mleczko. Pod kierunkiem ks. Mleczki kontynuowano rozpoczęte dzieło. W następnym roku założono cmentarz parafialny. Pierwszą osobą, którą pochowano na cmentarzu była 79-letnia Maria Leś - fundatorka placu pod kościół.

    W roku 1986 rozpoczęto budowę domu parafialnego ( dom katechetyczny, plebania ), którą ukończono w 1988 roku. Podział parafii na rejony był bardzo pomocny przy organizowaniu i prowadzeniu robót. Ksiądz proboszcz mógł się przenieść z kościoła, gdzie dotychczas mieszkał "za ołtarzem" na plebanię.

    Rok 1989 poświęcono na budowę dzwonnicy. Wybudowano ją i otynkowano w miesiącu lipcu. W październiku przywieziono ufundowane przez parafię, a odlane w Przemyślu dzwony: "Miłosierdzie Boże" ( z okazji 5-lecia parafii ), "Jan Paweł II" ( z okazji X-lecia pontyfikatu Papieża-Polaka ), "Siostra Faustyna" ( z okazji 50-lecia śmierci Błogosławionej). Dzwony uroczyście poświęcił ks. bp Edward Białogłowski w dniu 26 listopada 1989 roku.

 


    W roku 1991 parafianie pracowali przy ogrodzeniu plebani, cmentarza, i kościoła.
Dzięki pracowitości i ofiarności parafian kościół stał się piękniejszy i przytulniejszy.
    Dnia 2 czerwca 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał w Rzeszowie w ramach trwającej IV Pielgrzymki do Ojczyzny, w czasie której beatyfikował ks. bpa Józefa
Sebastiana Pelczara, jednego z patronów naszej diecezji.
    W roku 1993 podjęto kolejną inwestycję, a mianowicie wzniesiono kaplicę cmentarną, którą poświęcono podczas parafialnych misji.


    W dniach 26 - 27 lutego 2000 r. parafia przeżywała nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego.  W roku 2001 podjęto decyzję o budowie nowego kościoła, wyłaniając jednocześnie
Komitet Budowy Kościoła. 

    Rok 2002 zaowocował kilkoma istotnymi dla naszej parafii wydarzeniami. Pomiędzy 
5 - 11 maja odbyły się w naszej parafii Misje św. przygotowujące do nawiedzenia kopii ikony Matki Bożej Częstochowskiej, w czasie których Słowo Boże głosił ks. Władysław Pasiut - salezjanin. 
    W dniu 16 czerwca 2002 r. obchodzono w parafii uroczystość 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Mieczysława Mleczki, któremu życzenia i gratulacje złożyli przedstawiciele młodzieży, parafii, rady sołeckiej oraz ks. dziekan Stanisław Mac.

    Bardzo szybkimi krokami zbliżał się termin nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiej Pani.
Mimo trwających intensywnych prac polowych, przygotowano teren pod ołtarz polowy, który miał służyć do odprawienia uroczystej Mszy św. której koncelebrację miał poprowadzić ks. bp Kazimierz Górny - ordynariusz rzeszowski. W nastroju pełnym radości 
15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP, otoczona honorową asystą, przyjechała do naszej parafii kopia Cudownego Obrazu. W trakcie Mszy św. ks. bp ordynariusz poświęcił plac pod budowę nowego kościoła.

 

    2 października 2002 roku nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy nowej świątyni. Prace rozpoczęto od wykonania wykopów pod fundamenty, następnie wykonano i wylano ławy fundamentowe. Prace przy ogromnym zaangażowaniu parafian trwały do 11 listopada.
    
    Dnia 4 lipca 2003 roku parafianie świętowali XX-lecie utworzenia parafii w Białej.
W roku 2003 kontynuowano prace przy nowej świątyni, kończąc je późną jesienią. Wybudowano chór, część zakrystii oraz mury na wysokość około 4 metrów.

 

Menu dodatkowe